اسنویز سرقت را ناکام میکند

اسنویز سرقت را ناکام میکند دستگاه فوق‌پیشرفته ظرف دو ثانیه دید سارقان مسلح را کور می‌کند، اسنویز یک محصول سبز است و فاقد هرگونه مضرات تنفسی و جسمی برای شما می باشد. اسنویز تاکنون در بیش از 1800 فروشگاه طلا و جواهر نصب گردیده و در 8 سرقت در سال گذشته با عملکرد به موقع جان و سرمایه هموطنان‌مان را حفظ نموده است

ارسال نظر