امنیت پایدار با اسنویز

جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان اصفهان از خط تولید مه ساز امنیتی شرکت تابان گوهر نفیس بازدید کردند.
دراین بازدید سرهنگ هاشمی فر ، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان گفت:

سامانه مه ساز امنیتی میتواند درامنیت پایدار مشاغل پرخطر تاثیرگذار باشد.

ارسال نظر