بازديد رئيس پليس فتا از شركت تابان گوهر نفيس

بازديد رئيس پليس فتا از شركت تابان گوهر نفيس

سرهنگ مرتضوي رئيس پليس فتا در بازديد از شركت تابان گوهر نفيس:

محصولات توليدي اين شركت دانش بنيان مانع شگردهای مجرمانه

ارسال نظر