بازدید معاون علمی وفن آوری رئیس جمهور از دستاورد تابان گوهر

معاون علمی وفن آوری رئیس جمهور درسفر یکروزه خود به اصفهان از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان شهرک علمی وتحقیقاتی بازدید کرد

دکتر ستاری در بازدید یک ساعته خود،از سامانه اعلام نرخ آنلاین شرکت دانش بنیان تابان گوهر نفیس نیز بازدید وبا عملکرد این دستگاه آشنا شد

وی این سامانه دانش بنیان را خوب ارزیابی کرد وافزود: سامانه نرخ آنلاین میتواند برای تثبیت قیمتهای اصناف موثرباشد

اطلاع رسانی آنلاین ودقیق،شفاف سازی،تثبیت و یکسان سازی نرخ ها،جلوگیری از التهابات قیمتها وحفظ حقوق مصرف کننده از مزیتهای سامانه نرخ آنلاین است

سامانه نرخ آنلاین ساخته جوانان نخبه شرکت دانش بنیان تابان گوهر نفیس، مستقر در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان است

ارسال نظر