تاثیر مالیات مقطوع خریداران سکه در بازار طلا

تاثیر مالیات مقطوع خریداران سکه در بازار طلا محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا وجواهر درگفتگوی اختصاصی تلفنی با روابط عمومی تابان گوهر، اجرای دستورالعمل مالیات مقطوع خریداران سکه بر بازار سکه وطلا را بدون تاثیر دانست وگفت:پرداخت مالیات مقطوع در فضای غیرفیزیکی بازار طلا اتفاق افتاده و نمی تواند روی قیمت طلا وسکه در کشور تاثیرگذار باشد.

ارسال نظر