تمدید بخشودگی و تخفیف جرائم مالیاتی صنف طلا و جواهر

گفتگوی اختصاصی روابط عمومی تابان گوهر با ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران در رابطه با تخفیف ها و جرائم صنف طلا

ارسال نظر