جشن تولد بهارانه شرکت تابان گوهر نفیس

شرکت تابان گوهر نفیس در پایان هرفصل برای کارکنان خود جشن تولد برپا میکند. درآخرین روز از فصل بهار،سالروز جشن تولد 19 نفر از همکاران با حضور همه کارکنان درسالن جلسات شرکت برگزارشد.

ارسال نظر