سه هزارمین گام طلایی اسنویز در مشهد


خلاصه ای از همایش سه هزارمین گام طلایی اسنویز به بهانه ی تجهیز سه هزار واحد صنفی طلا و جواهر کشور به سیستم امنیتی اسنویز در سراسر کشور

ارسال نظر