لزوم استفاده از ماسک در واحدهای صنفی

لزوم استفاده از ماسک در واحدهای صنفی

هوشنگ شیشه بران رییس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان در گفتگوی اختصاصی

با روابط عمومی تابان گوهر با اشاره به دستور کمیته نظارت کرونا گفت :

واحدهای صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند ، پلمپ خواهند شد.

ارسال نظر