مرجوع کردن محصولات پس از دو ماه

مرجوع کردن محصولات تابان گوهر

شرکت تابان گوهر نفیس در راستای اجرای حقوق مشتری مداری، قانونی را مصوب کرد .

در صورت نارضایتی از کیفیت مشتریان میتوانند تا ۲ ماه پس از خرید

محصولات دانش بنیانِ اسمارت (سامانه نرخ آنلاین) و اسنویز (مه ساز امنیتی) خرید خود را عودت دهند.

ارسال نظر