مه ساز اسنویز ؛ حافظ سرمایه

مه ساز اسنویز حافظ سرمایه ، دستگاه فوق‌پیشرفته ظرف دو ثانیه دید سارقان مسلح را کور می‌کند، اسنویز یک محصول سبز است و فاقد هرگونه مضرات تنفسی و جسمی برای شما می باشد.تاکنون انواع تجهیزات امنیتی مورد استفاده برای پیشگیری و مقابله با سرقت در طلافروشی ها ، صرافی ها و بانک ها مورد استفاده قرار گرفته اند. هریک از تجهیزات امنیتی مورد استفاده دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود بوده و با توجه به شیوه های مختلف سرقت هریک در مواردی میتواند موثر باشد.

ارسال نظر