نصب اسنویز در تهران مغازه جناب آقای شهربان

نصب و تست مه ساز امنیتی اسنویز توسط کارشناسان شهر تهران در مغازه جناب آقای شهربان

در سیستم سامانه مه ساز امنیتی یا دودزا امنیتی به محض ورود سارق و احساس خطر دستگاه مه ساز امنیتی فعال شده و با تولید حجم متراکمی از مه غلیظ

با ماندگاری بالا در کمترین زمان ممکن ، باعث از بین بردن دید سارق و سلب امکان هرگونه عکس العمل بعدی از وی میگردد

به طوریکه تنها راه ممکن برای سارق خروج از محل خواهد بود.

ارسال نظر