نصب مه ساز امنیتی اسنویز در شهر کرج آقای رضایی

نصب مه ساز امنیتی تابان گوهر توسط کارشناسان نصب شرکت تابان گوهر نفیس .

در شهر کرج جناب آقای رضایی

در سیستم مه ساز امنیتی به محض ورود سارق و احساس خطر دستگاه مه ساز امنیتی فعال شده و با تولید حجم متراکمی از مه غلیظ با ماندگاری بالا در کمترین زمان ممکن ، باعث از بین بردن دید سارق و سلب امکان هرگونه عکس العمل بعدی از وی میگردد به طوریکه تنها راه ممکن برای سارق خروج از محل خواهد بود.

ارسال نظر