نصب مه ساز امنیتی اسنویز در شهر شاهرود جناب آقای دهملاییان

نصب و تست مه ساز امنیتی اسنویز توسط کارشناسان نصب شرکت تابان گوهر نفیس
در سمنان – شاهرود جناب آقای دهملاییان – دزدگیر دودزا

در سیستم دزدگیر دودزا به محض ورود سارق و احساس خطر دستگاه مه ساز امنیتی فعال شده و با تولید حجم متراکمی از مه غلیظ با ماندگاری بالا در کمترین زمان ممکن ، باعث از بین بردن دید سارق و سلب امکان هرگونه عکس العمل بعدی از وی میگردد به طوریکه تنها راه ممکن برای سارق خروج از محل خواهد بود.

ارسال نظر