نرخ برند چگونه محاسبه می شود ؟

نرخ برند چگونه محاسبه می شود ؟

مجموعه آموزش های استاد حسین طاهری – مدرس بازاریابی و برندینگ و هک رشد که در نشست تخصصی منتخبان صنف طلا اصفهان در زمینه فروش و بازاریابی ویژه صنف طلا ارائه کرده اند.
این مجموعه آموزشی هر هفته پنج شنبه ها از پیج و کانال تابان گوهر منتشر می شود.

ارسال نظر