نصب مه ساز امنیتی اسنویز در اسلامشهر آقای سید حسینی

نصب و تست مه ساز امنیتی اسنویز
توسط کارشناسان نصب شرکت تابان گوهر نفیس در شهر تهران اسلامشهر .
جناب آقای سیدحسینی

دستگاه مه ساز دارای یک کپسول تحت فشار می باشد که محلول خاصی تحت فشار 16 بار در آن پر شده است.

با فشردن شاسی اضطراری یا ریموت یا تحریک سنسور ها ، بلافاصله محلول تحت فشار از کپسول خارج شده و وارد مکانیزم حرارتی خاصی میگردد

که در نتیجه آن مه متراکم و غلیظی تولید شده و از سه نازل خروجی دستگاه به بیرون پرتاب میگردد.

ارسال نظر