نصب مه ساز امنیتی اسنویز در شهر همدان – نهاوند آقای صالحی

دودزا امنیتی

نصب و تست اسنویز توسط کارشناسان نصب شرکت تابان گوهر نفیس .

در شهر همدان – نهاوند جناب آقای صالحی

در این سیستم به محض ورود سارق و احساس خطر دستگاه مه ساز امنیتی فعال شده و با تولید حجم متراکمی از مه غلیظ با ماندگاری بالا در کمترین زمان ممکن ، باعث از بین بردن دید سارق و سلب امکان هرگونه عکس العمل بعدی از وی میگردد به طوریکه تنها راه ممکن برای سارق خروج از محل خواهد بود.

ارسال نظر