نیاز بازار طلا راه اندازی سامانه فروش است

نیاز بازار طلا راه اندازی سامانه فروش است

سود ضرایب در طلا ومسکوکات باید اصلاح شود

گفتگوی اختصاصی روابط عمومی تابان گوهر با مهدی بهرمانی رئیس اتحادیه طلا ، جواهر و نقره تبریز

 

ارسال نظر