حضور در چهاردهمين نمايشگاه بين المللی طلا

چهاردهمين بين المللی نمايشگاه طلا

بازديد معاون استاندار اصفهان و اعضاي هيات رييسه اتحاديه هاي طلا و جواهر تهران

از دستاوردهاي شركت تابان گوهر نفيس در چهاردهمين نمايشگاه طلا ، فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها

اين نمايشگاه از چهارشنبه ٥ خرداد تا شنبه ٨ خرداد 1400

در محل دائمي نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان برگزار شد

ارسال نظر