گزازش سرقت مسلحانه سرهنگ حسین زاده

امنیت یعنی رهایی از ترس و خطر و احساس ایمنی از هرگونه تهدید است و یکی از مهمترین نیاز‌های جوامع انسانی است.

داشتن امنیت در همه ابعاد زندگی بشر ضروری است

و طیف گسترده‌ای شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فکری، امنیت روانی، امنیت شغلی، امنیت حقوقی و … را شامل می‌شود.
اگر امنیت درجامعه ای وجود نداشته باشد زندگی کردن درآن جامعه سخت وسخت تر خواهدشد.
سرقتهای مسلحانه که جزو جرائم توام با خشونت محسوب میشود، پدیده امنیت درجامعه را خدشه دار و کمرنگ خواهد کرد
متاسفانه سالانه نزدیک به ۱۰۰مورد سرقت مسلحانه از طلافروشیهای سطح کشور انجام میگیرد

که امنیت جانی ومالی طلافروشان را به خطر انداخته است.
پیشگیری از این سرقت های مسلحانه بهترین راهکار عقلی خواهد بود.
اسنویز یا مه سازامنیتی یکی از راهکارهایی است که میتواند از سرقتهای مسلحانه جلوگیری کند.

ارسال نظر