به گزارش تابان گوهر نفیس به نقل از اکوایران، قیمت دلار هرات در روز یکشنبه در کانال 50 هزار و در 50 هزار و 950 تومان شروع به کار کرد و با افزایش تا سطح مقاومتی 51 هزار و 300 تومان بالا رفت اما بازار جانی نداشت که بتواند از این مرز عبور کند و در 51 هزار و 200 تومان کار خود را به پایان رساند. البته قیمت دلار در پشت خط یکشنبه شب تا 51 هزار و 120 تومان پایین آمد. قیمت درهم امارات در 14 هزار و 60 تومان آغاز به کار کرد و در 14 هزار و 90 تومان کار خود را به پایان رساند. با این قیمت درهم، دلار 51 هزار و 700 تومان برآورد می‌شود. در مجموع روند قیمتی دلار در روز یکشنبه معکوس شنبه بود.

 

قیمت تتر در روز یکشنبه در کف 51 هزار و 300 تومان آغاز به کار کرد و با افزایش تا 51 هزار و 800 تومان هم بالا رفت اما نتوانست از این مرز عبور کند. 

در روز یکشنبه گفته می‌شد قیمت 51 هزار و 150 تومان عدد طلایی در بازار است. اگر قیمت دلار بالای این رقم باشد به سمت مقاومت 51 هزار و 300 تا 400 تومان می‌رود و اگر زیر عدد تثبیت دهد برای از دست دادن حمایت 50 هزار و 800 تا 900 تومان تلاش خواهد کرد.

تحلیل‌گران فنی معتقدند بازار سخت بالا می‌آید چرا که وضعیت بلوکه باعث شده تا متقاضی در بازار نباشد و بیشتر فروشنده باشند. آن‌ها می‌گویند تا فاند جدید خبری به بازار نیاید قیمت‌ها در سطوح فعلی رنج خواهد بود. به عقیده تکنیکال‌کاران چند عدد حمایتی در بازار حیاتی هستند.  برای تتر محدوده 51 هزار و 300 تا 400 تومان حمایت مهمی است که تا از دست نرود بازار نوسان رو به بالا خواهد داد، همچنین در بازار درهم تا زمانیکه قیمت بالای 14 هزار تومان باشد قیمت دلار در کانال 51 هزار تومان خواهد بود. تا زمانیکه قیمت دلار از 51 هزار و 700 تومان عبور نکند فکر صعود نیست و تا زمانیکه زیر مرز حمایت 50 هزار و 800 تومان نرود در دامنه فعلی نوسان خواهد داد.